Blog – Hoe leg je een fysieke basis voor succesvol showen?

Je wilt zo goed mogelijk voor de dag komen met je hond op een hondenshow, specifieke oefeningen kunnen hierbij helpen.

Shetland Sheepdog Beau Beau
Shetland Sheepdog Dandlewood Keep Watching Me aka Beau Beau

Je wilt zo goed mogelijk voor de dag komen met je hond op een hondenshow. In een korte tijd de goede beweging en bouw van je hond laten zien aan de keurmeester is een vak apart. Het helpt als de hond weet wat er van hem verwacht wordt en dat geldt ook voor jou. Ken het gevraagde rondje, weet bij welke snelheid jouw hond zich het beste presenteert en probeer je hond zo ontspannen mogelijk te laten lopen, want dan ziet het er het beste uit. Dat betekent dat je van tevoren alle aspecten moet oefenen.

Bij Fit Dog Program beoordelen wij de bewegingen van de hond aan de hand van vijf Grondmotorische Eigenschappen (GME’s): lenigheid, coördinatie, kracht, snelheid en uithoudingsvermogen.

 

Snelheid en uithoudingsvermogen zijn niet van belang bij het bewegen tijdens een showrondje. 

Met lenigheid bedoelen we dat de hond  alle gewrichten vrij moet kunnen bewegen zonder beperkingen, zowel in de rug als bij de gewrichten van de poten. Hij hoeft niet extreem lenig te zijn. Coördinatie en kracht zijn wel belangrijk om te bespreken.

Coördinatie

Bij alle bewegingen is coördinatie de belangrijkste GME. Op het juiste moment de juiste spieren aanspannen met de juiste kracht en richting is een complex bewegingspatroon. Bewegingspatronen leren de pups al spelenderwijs vanaf hun vroegste jeugd. Tijdens die periode wordt de basis gelegd voor een goede motoriek in zijn volwassen leven. De hond leert bewegen door het gewoon te doen en de kans te krijgen fouten te maken en ze te herstellen. Daarmee wordt het zenuwstelsel geactiveerd en geoptimaliseerd. Er worden meer verbindingen met andere zenuwtakken gemaakt en hoe uitgebreider het zenuwnetwerk, des te verfijnder de bewegingen. Dus als je een pup hebt, geef hem de kans zich te ontplooien, stuur niet te veel en wees niet te bezorgd. Ook kinderen leren alleen te bewegen met vallen en opstaan. Voor volwassen honden geldt hetzelfde: het is altijd mogelijk de houding en beweging te verbeteren met het oefenen van balans en coördinatie.

Kracht

Kracht geeft de juiste schwung en afzet tijdens het draven. Het maakt de beweging dynamischer en prettiger om naar te kijken. Het lijkt de hond gemakkelijk af te gaan.

Een hond met goed ontwikkelde coördinatie en houdings- en bewegingsspieren zal een betere uitstraling hebben tijdens de standfase bij de beoordeling van zijn bouw en houding door de keurmeester. 

De stap moet bij de show in kruisgang zijn, d.w.z. de voor- en achterpoot van de diagonaal bewegen tegelijk naar voren. Telgang (voor- en achterpoot aan dezelfde zijde bewegen tegelijk naar voren) is ongewenst. Sommige honden lopen in telgang bij een bepaalde snelheid. Als je de snelheid verhoogt gaan ze in kruisgang lopen. Dat moet je van tevoren uitgedokterd hebben bij jouw hond. 

De draf is een beweging waarbij de lengte van de passen van de voor- en achterpoten gelijk is, net als tussen rechter en linker poten. De passen horen ruim te zijn, met uitgrijpen van de voorpoten in de schouder en goede afzet van de achterpoten. De rug is evenredig in beweging, waarbij je een soort 3D-beweging in een achtje bij de onderrug ziet door de beweging van het bekken met SI-gewrichten. De staart wordt los gedragen in het verlengde van de rug zonder te veel spanning. De kop wordt ook ontspannen in het verlengde van de wervelkolom gedragen. Als de kop wordt geheven naar de voorbrenger worden de rugspieren aangespannen en de buikspieren uit gezet. Dat betekent een verstoring van de mooie natuurlijke beweging door het hele lichaam van de hond.

De goede manier van lopen tijdens een show kan verbeterd worden door balans- en coördinatieoefeningen met in opbouw meer complexere bewegingen, zodat de hond in meer situaties en omstandigheden zijn bewegingen onder controle heeft en het bewegen op een show hem gemakkelijk afgaat. Voor oefeningen kunt u terecht bij Fit Dog Program.

Rest nog het belang aan te geven om de hond voor zijn looprondje even “warm” te lopen zodat er van geen enkele stijfheid of ongemak door lang stil zitten/liggen sprake is. 

Succes in de showring!

 

Opmerking van de auteur, Marianne Krediet: 

Persoonlijk vind ik het als dierenfysiotherapeut jammer dat alleen de stand, stap en draf wordt beoordeeld. In bijna alle sporten is de galop de belangrijkste gang. De galop is biomechanisch een totaal andere beweging dan de draf. Als een hond een goede draf laat zien wil dat niet automatisch zeggen dat hij ook goed zal kunnen galopperen. 

 

Geef een reactie