Algemene Voorwaarden Fit Dog Program

Algemeen De informatie op de website is met zorg samengesteld. Fit Dog Program tracht de informatie up to date te houden. Desondanks kunnen aan de informatie geen rechten worden ontleend. Fit Dog Program behoudt zich het recht voor de informatie zonder vooraankondiging en op ieder moment, te veranderen en/of in te trekken.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en overeenkomsten gedaan door en met Fit Dog Program. Door betaling accepteer je onze algemene voorwaarden.

Aanmelding Aanmelding geschiedt door registratie via de website of via email. Toegang tot het online programma wordt gerealiseerd na ontvangst van betaling. Restitutie is niet mogelijk.

Betaling Om deel te nemen aan de online programma’s en/of workshops en lezingen van Fit Dog Program is betaling vooruit verschuldigd. Na ontvangst en verwerking van de betaling volgen een bevestiging en waar van toepassing de (unieke & persoonlijke) inloggegevens zo spoedig mogelijk. Fit Dog Program is, vanwege een btw-regeling, niet btw plichtig.

Duur en beëindiging

 • Fit Dog Program behoudt het recht voor, zonder opgave van redenen, toegang tot een programma te weigeren. In dat geval wordt de betaling geretourneerd.
 • Fit Dog Program kan een overeenkomst direct beëindigen wanneer de cursist zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden en betalingsvoorwaarden. De cursist heeft dan geen recht op restitutie van de de betaling.
 • Na ontvangst van de betaling ontvangt de cursist in geval van een online programma een unieke inlogcode en wachtwoord. Deze zijn strikt persoonlijk en mogen niet met derden gedeeld worden. Overdracht van deze gegevens leidt tot onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst zonder recht op restitutie van enige betaling.
 • Fit Dog Program kan de overeenkomst met de cursist te allen tijde direct beëindigen. De bijbehorende leveringsvoorwaarden en betalingsvoorwaarden blijven hier onverminderd van kracht.
 • Annulering/opzegging van een overeenkomst is niet mogelijk na totstandkoming van de overeenkomst.
 • Het abonnement op een online programma eindigt automatisch na afloop van de abonnementsperiode of als de revalidatie ten einde is.

Aansprakelijkheid Fit Dog Program kan niet aansprakelijk worden gehouden voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit of verband houdt met het bezoek van de website en van de daar verkregen informatie en/of diensten. Fit Dog Program biedt een gebalanceerd scala aan oefeningen maar een ieder blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het toepassen van technieken en oefeningen bij zijn of haar eigen hond. Fit Dog Program is niet verantwoordelijk voor (de consequenties van) foutief uitgevoerde oefeningen en/of over-training door een individuele hondeneigenaar.

Specifiek voor deelnemers aan Revalidatieprogramma(‘s) geldt het volgende: De oefeningen uit de Revalidatieprogramma’s dragen bij correcte uitvoering bij aan het herstel proces. Daartoe gelden de volgende regels:

 • Cursisten sturen van hun eerste uitvoering van een oefening een filmpje ter beoordeling in.
 • Fit Dog Program committeert zich de filmpjes zo snel mogelijk te beoordelen en feedback naar de cursist te sturen.
 • De cursist hervat de oefeningen pas na ontvangst van en conform de aanwijzingen van Fit Dog Program en/of de behandelaar.
 • Fit Dog Program is niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen van niet correct uitgevoerde oefeningen.
 • De filmpjes die de cursisten insturen mogen gebruikt worden voor educatieve doeleinden, uitsluitend in besloten groepen.

Persoonsgegevens De aan de Fit Dog Program verstrekte persoonsgegevens worden opgeslagen. Fit Dog Program gebruikt deze gegevens om cursisten op de hoogte te houden van activiteiten en ontwikkelingen en voor toewijzingen aan modules op de website. De gegevens worden niet gepubliceerd en zijn niet toegankelijk voor derden zonder dat daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Externe links De cursussen van Fit Dog Program bevatten externe links. Deze zijn als service voor de bezoeker opgenomen. Fit Dog Program is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen, voor de diensten die hierop worden aangeboden of voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruik van deze externe links.

Auteursrecht Tenzij anders vermeld, berust het auteursrecht voor teksten, ontwerpen, foto’s, films en logo’s van deze website bij Fit Dog Program en/of partners hiervan. Het is niet toegestaan teksten, foto’s of films van deze website te bewerken of te publiceren; tevens mogen deze niet gekopieerd, gewijzigd of anderszins gebruikt worden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fit Dog Program.

Mocht er iemand zijn die meent recht te kunnen doen gelden op teksten of beeldmateriaal, dan kan er contact opgenomen worden met informatie@fitdogprogram.com.

28-02-2017

bijgewerkt 30.12.2019

 

Print deze pagina

Eén gedachte over “Algemene Voorwaarden Fit Dog Program”

 1. Pingback: WP Notify

Reacties zijn gesloten.