Algemene Voorwaarden Revalidatie

AlgemeenDe informatie op de website is met zorg samengesteld. Fit Dog Program tracht de informatie up to date te houden. Desondanks kunnen aan de informatie geen rechten worden ontleend. Fit Dog Program behoudt zich het recht voor de informatie zonder vooraankondiging en op ieder moment, te veranderen en/of in te trekken.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en overeenkomsten gedaan door en met Fit Dog Program. Door betaling koop je een abonnement en accepteer je onze algemene voorwaarden.

OefeningenFit Dog Program heeft in diverse modules oefeningen staan. Bij correcte uitvoering dragen deze oefeningen bij in het herstel proces. Hiertoe hebben wij een aantal spelregels opgesteld.

Procedure ten behoeve van Fit Dog Program revalidatie oefeningen: a. Cliënten sturen van hun eerste uitvoering van een oefening een filmpje ter beoordeling in.b. Fit Dog Program committeert zich de filmpjes zo snel mogelijk te beoordelen en feedback naar de cliënt te sturen.c. De cliënt hervat de oefeningen conform de ontvangen aanwijzingen van de behandelaar.d. Fit Dog Program is niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen van niet correct uitgevoerde oefeningen.

Duur en beëindiginga. Fit Dog Program behoudt het recht, zonder opgave van redenen, toegang van de cliënt tot de besloten delen van de website te weigeren.b. Fit Dog Program kan een overeenkomst direct beëindigen wanneer de cliënt zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden en/of betalingsvoorwaarden.c. De cliënt ontvangt een unieke inlogcode en wachtwoord. Deze zijn strikt persoonlijk en mogen niet met derden gedeeld worden. Overdracht van deze gegevens leidt tot onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst.d. Fit Dog Program kan de overeenkomst met de cursist te allen tijde direct beëindigen. De bijbehorende leveringsvoorwaarden en betalingsvoorwaarden blijven hier onverminderd van kracht.

AansprakelijkheidFit Dog Program kan niet aansprakelijk worden gehouden voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook die voort vloeit uit of verband houdt met het bezoek van de website en van de daar verkregen informatie en/of diensten. Fit Dog Program biedt een gebalanceerd scala aan oefeningen maar een ieder blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het toepassen van technieken en oefeningen bij zijn of haar eigen hond. Fit Dog Program is niet verantwoordelijk voor (de consequenties van) foutief uitgevoerde oefeningen en/of over-training door een individuele hondeneigenaar.

PersoonsgegevensDe aan de Fit Dog Program verstrekte persoonsgegevens worden opgeslagen. Fit Dog Program gebruikt deze gegevens om belangstellenden op de hoogte te houden van activiteiten en ontwikkelingen en voor toewijzingen aan modules op de website. De gegevens worden niet gepubliceerd en zijn niet toegankelijk voor derden zonder dat daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Externe linksDe cursussen van Fit Dog Program bevatten externe links. Deze zijn als service voor de bezoeker opgenomen. Fit Dog Program is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen, voor de diensten die hierop worden aangeboden of voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruik van deze externe links.

AuteursrechtTenzij anders vermeld, berust het auteursrecht voor teksten, ontwerpen, foto’s, films en logo’s van deze website bij Fit Dog Program en/of partners hiervan. Het is niet toegestaan teksten, foto’s of films van deze website te bewerken of te publiceren; tevens mogen deze niet gekopieerd, gewijzigd of anderszins gebruikt worden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fit Dog Program.

Mocht er iemand zijn die meent recht te kunnen doen gelden op teksten of beeldmateriaal, dan kan er contact opgenomen worden met informatie@fitdogprogram.com

 

 

 

Print deze pagina