Algemene Voorwaarden Basisopleiding Fitness Training Hond

Algemeen

De informatie op de website is met zorg samengesteld. Fit Dog Program  tracht de informatie up to date te houden. Desondanks kunnen aan de informatie geen rechten worden ontleend. Fit Dog Program behoudt zich het recht voor de informatie zonder vooraankondiging en op ieder moment, te veranderen en/of in te trekken.

Aanmelding

Aanmelding voor de Basisopleiding Fitness Training Hond (BFT) geschiedt alleen via email. Toegang tot het online programma wordt gerealiseerd na ontvangst van betaling. Restitutie is niet mogelijk.

Betaling

Om deel te nemen aan de combi online & praktijk Basisopleiding Fitness Training Hond is betaling vooruit verschuldigd. Na ontvangst en verwerking van de betaling volgen een bevestiging en waar van toepassing de (unieke & persoonlijke) inloggegevens zo spoedig mogelijk.

Duur en beëindiging

  1. Fit Dog Program behoudt het recht, zonder opgave van redenen, toegang tot een programma te weigeren. In dat geval wordt de betaling geretourneerd.
  2. Fit Dog Program kan een overeenkomst direct beëindigen wanneer de cursist zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden en betalingsvoorwaarden. De cursist heeft dan geen recht op restitutie van de de betaling.
  3. Na ontvangst van de betaling ontvangt de cursist een unieke inlogcode en wachtwoord. Deze zijn strikt persoonlijk en mogen niet met derden gedeeld worden. Overdracht van deze gegevens aan derden leidt tot onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst zonder recht op restitutie van enige betaling.
  4. Annulering/opzegging van een overeenkomst is niet mogelijk na totstandkoming van de overeenkomst.
  5. Het abonnement op het online programma eindigt automatisch na afloop van de opleiding.

Aansprakelijkheid

Fit Dog Program kan niet aansprakelijk worden gehouden voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit of verband houdt met het bezoek van de website en deelname aan de praktijkdagen en van de daar verkregen informatie en/of diensten. Fit Dog Program biedt een gebalanceerde theoretische en praktische opleiding met een scala aan oefeningen, maar een ieder blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen van technieken en oefeningen bij honden. Fit Dog Program is niet verantwoordelijk voor (de consequenties van) foutief uitgevoerde oefeningen en/of overtraining van honden die deelnemen aan een programma van een door Fit Dog Program opgeleide BFT.

Persoonsgegevens

De aan de Fit Dog Program verstrekte persoonsgegevens worden opgeslagen. Fit Dog Program gebruikt deze gegevens om cursisten op de hoogte te houden van activiteiten en ontwikkelingen en voor toewijzingen aan modules op de website. De gegevens worden niet gepubliceerd en zijn niet toegankelijk voor derden zonder dat daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Externe links

De online opleiding van Fit Dog Program bevat externe links. Deze zijn als service opgenomen. Fit Dog Program is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen, voor de diensten die hierop worden aangeboden of voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruik van deze externe links.

Auteursrecht

Tenzij anders vermeld, berust het auteursrecht voor teksten, ontwerpen, foto’s, films en logo’s van deze website bij Fit Dog Program. Het is niet toegestaan teksten, foto’s of films van deze website te bewerken of te publiceren; tevens mogen deze niet gekopieerd, gewijzigd of anderszins gebruikt worden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fit Dog Program.

Mocht er iemand zijn die meent recht te kunnen doen gelden op teksten of beeldmateriaal, dan kan er contact opgenomen worden met informatie@fitdogprogram.com.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de BFT verzorgd door Fit Dog Program. Inschrijving verplicht tot betaling en door betaling accepteer je onze algemene voorwaarden.

26-12-2018

Print deze pagina